Centrum pomocy GrupaGO

W celu usprawnienia zgłoszeń do pomocy technicznej i lepszej obsługi korzystamy z systemu zgłoszeń do pomocy technicznej. Każde zgłoszenie do pomocy technicznej ma przypisany unikalny numer zgłoszenia, którego możesz użyć do śledzenia postępów i odpowiedzi online. W celach informacyjnych udostępniamy kompletne archiwa i historię wszystkich próśb o wsparcie. Do wysłania biletu wymagany jest prawidłowy adres e-mail.